петак, 18. април 2014.

Duhovna korist voćnog soka

 
Preporuka našim čitaocima: Da biste bolje razumeli ovaj članak, molimo vas da se bolje upoznate sa temom “Šta znači crtež zasnovan na duhovnom znanju?”
U ovome članku opisujemo pomoću crteža zasnovanog na znanju suptilne dimenzije, suptilne vibracije koje voćni sok privlači i emituje. Nacrtala ga je gđa Joja Valetragalac sa razvijenim šestim čulom vidovitosti. Proverio ga je i potvrdio njegovu autentičnost Njegova Svetost Dr. Đajant Atavle. Posle provere razvijenim šestim čulom, utvrđeno je ovaj crtež tačan 80%.

Subtle picture on the spiritual effect of fruit juice

Koristimo različite boje da bismo označili različite elemente na slici onako kako se one poklapaju sa bojama duhovne vibracije. Na primer, duhovna vibracija Božanske svesnosti (Čaitanije) je kroz razvijeno šesto čulo viđena kao žuta. Zbog toga smo koristili žutu boju da označimo sve što se odnosi na Božansku svesnost.
 • Voćni sok je rađa-satva  preovladavajući te zbog toga čuva zdravlje. 
 • Duhovno gledano, voćni sok se preporučuje, jer privlači i prenosi pozitivnu duhovnu energiju.
 • On snabdeva vitalnom energijom (Pran-šakti) te ojačava i ispunjava telo poletom i umanjuje letargiju.
 • Manja je mogućnost da budemo napadnuti od negativnih energija kada pijemo voćne sokove.
 • Sok od sveže ceđenog voća je najbolji, jer ima veću količinu satvikte. Međutim čak i voćni sok u flaši, ili tetrapaku je preporučiv, jer je i on tek neznatno manje satvik od soka sveže ceđenog voća.

Božanske čestice

Siže: U ovom članku se obrađuju teme: kada i zašto su Božanske čestice počele da se pojavljuju ​​na teluNjegove Svetosti Dr. Atavlea, kako su se Božanske čestice pojavile na drugim mestima zbog namere Njegove Svetosti Dr. Atavlea, obim njihovog širenja, njihov efekat i objašnjenje duhovne nauke o njihovoj pojavi i značaju za čovečanstvo.
Kako biste saznali o jedinstvenosti hemijskog sastava Božanskih čestica, molimo vas da pogledate rezultate laboratorijskih istraživanja Baba centar za atomska istraživanja (BARC) na Indijskom institutu tehnologije (ITT), Mumbai.
 
da biste bolje razumeli ovaj članak savetujemo vam da pročitate sledeće članke:
Sadržaj [otvori]

1. Uvod

Od svog početka, nauka je u potrazi za odgovorima o poreklu Univerzuma. U poslednjih nekoliko decenija fizičari obavljaju svoja istraživanja u podzemnim laboratorijima, gde koriste složene naučne instrumente za proučavanje osnovnih sastojaka materije. Nedavnim istraživanjem u CERN istraživačkom institutu, naučnici su pokušali da uz pomoć akceleratora čestica potvrde osnovnu teoriju fizike o poreklu mase putem pronađene Higsove čestice.
Sa druge strane, od samog početka Fondacija za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci (SSRF) je posvećena  sistematskom istraživanju duhovne dimenzije. Obzirom da u duhovnom istraživanju ne postoje ograničenja, SSRF je istraživao uzroke događaja, ne samo u fizičkom svetu koji nas okružuje, nego i u drugim regionima  postojanja poput raja, viših regiona raja, pakla i drugih još suptilnijih aspekata Univerzuma.
Spontana pojava upadljivo sjajnih, svetlucavih čestica u istraživačkom centru SSRF-a, 5. jula 2012. godine, koja se poklopila sa navodnim otkrićem Higsovog bozona (popularno nazivanog "Božja čestica“) probudili su našu radoznalost. Prikupljajući i proučavajući čestice pronađene u SSRF-u, naučili smo o njihovim posebnim karakteristikama i značenju, i to iznosimo u ovom članku.

2. Pojava Božanskih čestica

Prva sjajna čestica pojavila se na koži Njegove Svetosti Dr. Atavlea.
Gđica Kalijani Gangan, koja je bila prisutna se priseća:
"5. jula 2012. godine, u 19.30 časova sam ušla u sobu Njegove Svetosti Dr. Atavlea i On  mi je rekao: "Ne mogu da se okupam jer mi je vitalna energija jako niska". Radila sam satsevu i razmišljala o Njegovim rečima. U tom trenutku mi je pokazao zlatnu česticu na ruci i rekao: "Ovakve čestice padaju sa moje ruke svaki dan."
Posmatrajući jednu česticu uočila sam njen izuzetan sjaj. Dok sam je gledala osećala sam Blaženstvo, videla sam čak i zrake kako isijavaju iz nje. Posle nekog vremena On je rekao: "Moramo da prikupimo ove čestice".
Kada je kasnije protrljao ruke iznad dnevnika, nekoliko čestica je palo na dnevnik. Bile su blistave i sjajne poput zvezda. "

Divine-particles-PP-hand
Sledećeg dana, sjajne čestice su se pojavile na telima pojedinih tragalaca za Istinom koji borave u istraživačkom centru SSRF-a u ašramu u Ramnatiju, Goa (Indija), zatim na stolicama i stolovima tragalaca koji obavljaju satsevu u pojedinim odeljenjima centra, i na krevetima i na podu u sobama tragalaca.
Narednih dana takve blistave čestice videli su brojni tragaoci u svojim domovima i na mestima gde se obavlja Satseva na teritoriji cele Indije, kao i na nekoliko mesta širom sveta.

3. Objašnjenja zasnovana na duhovnoj nauci u vezi materijalizovanja Božanskih čestica

Tragaoci sa razvijenim šestim čulom analizirali su te sjajne čestice i otkrili da šire Božansku snagu sa pozitivnom energijom.
Božanske čestice su potrebne:
 • Za zaštitu fizičkih tela tragalaca za Istinom dok obavljaju misiju širenja Duhovnosti .
 • Da tragaocima pruže energiju i Božanski princip u ispoljenom obliku.
Fondacija za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci (SSRF) koristi šesto čulo ili ESP mnogih tragalaca kako bi se dobio uvid u suptilni svet, a crteži zasnovani na duhovnom znanju su jedan od metoda koji se koristi u ovom istraživanju. Gđa Joja Vale, Srpkinja koja živi u Francuskoj je jedna od takvih tragalaca sa razvijenim šestim čulom.
U nastavku je prikazan crtež Božanskih čestica, koju je na osnovu znanja suptilne dimenzije nacrtala gđa Joja Vale.

Divine-particles-drawing
Ovaj crtež pomaže da se razume kako čestice privlače Božanski princip. One takođe stvaraju i emituju prstenBlaženstva (Ananda). Privlače takođe i nematerijalizovanu Božansku svesnost tako da šire i aktiviraju Božansku svesnost u  u okolinu.

4. Značenje i funkcija različitih boja Božanskih čestica

Putem daljeg istraživanja smo  ustanovili da sve Božanske čestice ne izgledaju isto, boje Božanskih čestica su uglavnom zlatne i srebrne, zatim nekoliko crvenih, ružičastih, narandžastih, plavih, itd. Posle pažljivog proučavanja, shvatili smo da svaka od boja Božanskih čestica ima određeno značenje. U nastavku navodimo neke od njih.
Kratko rečeno, razne boje ukazuju na mnogobrojnost aspekata Božije  misije.

5. Izvor Božanskih čestica

5.1 Koža Njegove Svetosti Dr. Atavlea

Božanske čestice su se prvo pojavile na koži Njegove Svetosti Dr. Atavlea.
Istraživanja duhovnog značaja Sveca, zauzima posebno mesto u istraživanju koje sprovodi SSRF. Materijalizovanje Božanskih čestica dodatno potvrđuje važnost Sveca i Paratpar Gurua (Sveca na duhovnom nivou iznad 90%) kao što je Njegova Svetost Dr. Atavle.
Duhovni razvoj i Božanske osobine Njegove Svetosti Dr. Atavlea dovode do Božanskih promena na Njemu. Takve promene su počele od 2010. godine i vidljive su na Njegovom telu, koži, kosi i noktima. Na primer, na Njegovom telu su se pojavili Božanski znaci poput znaka 'Om', lotosovog cveta  itd.
Njegova koža je poprimila žućkastu nijansu, Njegovi nokti su postali žuti zbog Božanske svesnosti (Čaitanije) u njima, itd.
Sada se iz Njegove kože pojavljuju Božanske čestice.

5.2 Pojava Božanskih čestica u blizini osobe na višem duhovnom nivou i na mestima gde ima više Božanske svesnosti (Čaitanije)

Božanske čestice su pronađene na stvarima i odeći Sveca, tragalaca na duhovnom nivou od 60% i više i tragaoca koji imaju duhovnu emociju i/ili intenzivnu želju za spoznajom Boga. Takođe su se pojavile na nekim časopisima o Duhovnosti i na Svetim tekstovima.
Božanske čestice pronađene su na mnogim mestima gde žive tragaoci za Istinom, ili mestima gde se obavlja Satseva, u prostorijama gde se obavlja meditacija, u hramovima i na mestima gde borave, ili su boravili Sveci. Neke čestice su pronađene ispred, ili na samim slikama Božanstva.
Divine-particles-dust
Božanske čestice takođe su pronađene na licu i kosi dece tragalaca za Istinom koji su rođeni na Zemlji, a izviših su regiona Raja kao što je Mahalok. Budući da su ta deca jako mala i imaju vrlo malo impresija u podsvesnom umu u odnosu na odrasle, u njima više preovlađuje satva komponenta.
Prema tome, Božanske čestice se pojavljuju ili lebde na mestima gde postoji viši nivo satva komponente.

5.3. Pojava Božanskih čestica prema potrebi

U nekim slučajevima, Božanske čestice se pojavljuju prema potrebi. Na primer:
 • Mogu da se pojave na telima tragalaca za Istinom koji se, i pored  toga što imaju jaka ometanja negativnih energija, veoma trude u svojoj duhovnoj praksi. Zbog uticaja Božanske energije koju emituju čestice, smanjuju im se ometanja od negativnih energija.
 • Mogu da se pojave na telima članova porodice  tragaoca za Istinom koji se protive njihovoj duhovnoj praksi. U tom slučaju čestice se pojavljuju da bi se smanjio otpor članova porodice prema duhovnoj praksi tragaoca za Istinom u toj porodici.

5.4 Božanske čestice formirane stvrdnjavanjem Božanske svesnosti (Čaitanije)

Jednog dana Njegova Svetost Dr. Atavle je prema prioritetu složio 9 tekstova i 5 časopisa jedan preko drugog da bi ih pročitao. Sledećeg jutra kada je podigao prvi časopis sa vrha i ugledao je zlatne čestice na njegovoj površini. Kada je proverio sledeći časopis pronašao je još 15-20 Božanskih čestica i na tom časopisu. Zatim je pažljivo proverio sve časopise i pronašao blistave čestice na površini svakog časopisa i teksta. To znači da Božanske čestice mogu da se formiraju i na mestima koja su nečim prekrivena. Zaključak je da se Božanske čestice nastaju ne samo u atmosferi i onda padaju naniže, nego nastaju i stvrdnjavanjem Božanske svesnosti (Čaitanije)  na mestima koja su bila i prekrivena nekim predmetom.
 
Divine-particles-folder
Božanski princip u obliku Božanskih čestica se prvo ispoljio kroz Njegovu Svetost Dr. Atavlea i tragaoci su to shvatili zato što Svetac na tako visokom duhovnom nivou kao Dr. Atavle provodi Božanski princip samim svojim postojanjem. Jednom kada tragaoci dožive takvo duhovno iskustvo, mogu da ga dožive ponovo bilo gde.

6. Posebne karakteristike Božanskih čestica i promene u njima

Tokom našeg istraživanja zapazili smo određene promene koje se vremenom dešavaju sa Božanskim česticama. U nastavku predstavljamo neke od promena koje smo zapazili zajedno sa pojašnjenjima koja su dobijena  istraživanjima zasnovanim na duhovnoj nauci.

Pitanje: Zašto su se Božanske čestice na koži Njegove Svetosti Dr. Atavlea drugi dan smanjile u broju i veličini?

Prvog dana kada su se zlatne čestice pojavile na telu Njegove Svetosti Dr. Atavlea, svetlost iz njih se ispoljila odnosno pojavila se u vidljivom obliku. Ispoljeni oblik potvrđuje da je završen zadatak zbog kojeg su se zlatne čestice pojavile. Onda su se pojavile veće Božanske čestice, koje su isijavale više svetla. Sledećeg dana njihova svetlost je prešla u neispoljeno (nevidljivo) stanje. Postale su manje i emitovale su manje svetla jer više ne postoji potreba da vrše taj zadatak. Kada su zlatne čestice skinute zajedno s površinskim delom kože Njegove Svetosti Dr. Atavlea, njihovo svetlo je brzo nestalo u prostoru. Zato su svetlost i broj zlatnih čestica opali. Sve se to događa samo prema Božjoj volji i po potrebi.

Pitanje: Šta se dogodilo sa Božanskim česticama koje su skinute zajedno s površinskim delom  kože Njegove Svetosti Dr. Atavlea?

Divine-particles-dispersingKada se zlatne čestice koje su se pojavile na koži skinu zajedno s površinskim slojem kože i ako je svetlost u njima u aktivnom stanju, Zemlja (tlo) ih privuče, i tu se skupljaju. Blistavi Apsolutni princip vatre (Teđ) stvara omotač na Zemlji (tlu) koji pročišćava zemljište i mesta na kojima se obavlja neka duhovna aktivnost.
Kada je blistavost zlatnih čestica na koži pretežno neispoljena (nevidljiva), tada svetlost pročišćava atmosferu i razgrađuje se u njoj. Na taj način Apsolutni princip vatre pročišćava i duhovne zadatke koje treba da izvrši u današnje vreme na našoj planeti.
Prema Božanskom planu i potrebi kretanje zlatnih čestica (na dole i na gore) je unapred određeno kada izvrše određeni zadatak. Kada se Božanske čestice odvoje od površinskog dela kože duhovno uzvišene osobe, one deluju jedino radi dobrobiti ljudi. U stvari, šta god nastane na telu duhovno uzvišene osobe blagotvorno deluje na ljudski rod.
 

7. Zaključak – duhovni značaj Božanskih čestica

Pojava Božanskih čestica je jedinstven i u duhovnom smislu istorijski događaj u sadašnjoj eri.
Obzirom da će posle 2012. godine započeti bitka između dobra i zla, Bog osnažuje tragaoce za Istinom Božanskom snagom u savršenom obliku vidljivih blistavih Božanskih čestica kroz Sveca najvišeg nivoa, Njegove Svetosti Dr. Atavlea. Tokom tog procesa najviše će da se pojave  zlatne, plave i bele čestice da doprinesu dobrobiti kolektivne duhovne prakse u procesu širenja Duhovnosti.
Vreme u kome živimo je vrlo značajno, jer će bitka između dobra i zla da se oseti u celom Univerzumu. Ali, ovo razdoblje je i najpogodnije za duhovni rast. Duhovna praksa u skladu sa šest osnovnih principa je siguran put da se poveća satva komponenta u samom sebi i dobije veća zaštita od Boga.
Citat Njegove Svetosti Dr. Atavlea kojim poriče bilo kakve zasluge za ovaj jedinstven događaj: “Njegova Svetost Nijanešvar je rekao: “To se dogodilo zbog mene, ali ja to nisam učinio. ”Ove reči sam sad razumeo sada još dublje zbog pojave čestice Božanske svesnosti (Čaitanije). Iako  Božanske čestice mogu da se vide svuda po SSRF Centru za istraživanja zasnovanih na duhovnoj nauci u materijalnom, vidljivom obliku zbog mene, ja ih nisam stvorio.” – Njegova Svetost Dr. Đajant Atavle.
Srodni blogovi:

Crtež Njegove Svetosti Dr. Đajant Atavlea zasnovan na duhovnom znanju

Njegova Svetost Dr. Đajant Atavle je učenik Njegove Svetosti Baktarađa Maharađa. Njegova Svetost Dr. Đajant Atavale je Svetac pod čijim blagoslovom je osnovana Fondacija za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci (SSRF). On vodi tim SSRF-a za istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci. Istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci koja SSRF objavljuje na ovoj internet stranici pomogla su ljudima širom sveta da razumeju više o duhovnoj dimenziji i njenom uticaju na naš život.
Sledi  prikaz crteža zasnovanog na znanju suptilne dimenzije raznih duhovnih vibracija koje emituje Njegova Svetost Dr. Đajant Atavle. Crtež zasnovan na znanju suptilne dimenzije je nacrtala gđa Joja ValetragalacSSRF-a sa razvijenim šestim čulom. Sliku je proverio Njegova Svetost Dr. Atavle.

 
Sledi objašnjenje raznih duhovnih vibracija koje emituje Njegova Svetost Dr. Đajant Atavle, a koje su prikazane na crtežu. Crtež zasnovan na znanju suptilne dimenzije je dosta detaljan i složen, pa je potrebno da se sadržaj slike čita po redu koji je označen brojevima, kako bismo shvatili način na koji je umetnica gđa Joja Vale suptilno to videla. 

1
Stvaranje prstena Božanskog principa1 na Adnja čakri odnosno na čakri između obrva
1A
Stvaranje prstena Božanskog principa na Anahata – čakri odnosno u predelu srca
2
Stvaranje i aktiviranje prstena Blaženstva (Ananda)
2A
Stvaranje i aktiviranje prstena Vrhovnog Blaženstva (Paramananda)
2B
Stvaranje prstena Blaženstva (Ananda)
2C
Stvaranje prstena Vrhovnog Blaženstva (Paramananda)
2D
Širenje čestica Blaženstva (Ananda)
3
Aktiviranje prstena neispoljene (nirgun) Božanske svesnosti (Čaitanije)
3A
Širenje čestica neispoljene (nirgun) Božanske svesnosti (Čaitanije)
4
Aktiviranje prstena bezuslovne ljubavi ili ljubavi bez očekivanja (priti
4A
Širenje prstena bezuslovne ljubavi ili ljubavi bez očekivanja (priti)
4B
Širenje toka bezuslovne ljubavi ili ljubavi bez očekivanja (priti)
4C
Širenje čestica bezuslovne ljubavi ili ljubavi bez očekivanja (priti)
5
Privlačenje toka Guru principa
5A
Stvaranje prstena Guru principa
5B
Širenje toka Guru principa ka tragaocima
5C
Širenje čestica Znanja Guru principa ka tragaocima
5D
Stvaranje i aktiviranje prstena Guru principa
6
Privlačenje toka Guru principa
6A
Aktiviranje prstena Guru principa
7
Privlačenje toka komunikacije sa Bogom
7A
Stvaranje i aktiviranje prstena Božanske komunikacije (žuti prsten je neophodan za dobijanje odgovarajućeg Znanja za dobrobit društva, dok je plavi za Njegovu  individualnu komunikaciju  sa Bogom)
8
Stvaranje prstena Guruove milosti (Gurukrupe)
8A
Širenje toka Guruove milosti (Gurukrupe)
9
Privlačenje toka Božje milosti 
10
Aktiviranje prstena odluke (sankalpa)

Fusnota:
1.  Upotrebili smo izraz Božanski princip kako bismo predstavili vibracije odnosno energiju koja pripada Bogu

среда, 09. април 2014.

Kobrin dah


kobra
Kobrin dah je tehnika koja je zbog svoje velike snage dugo čuvana u tajnosti. Prenošena usmenim putem preko inicijacije i u tajnosti uspjela se očuvati do danas kako bi pomogla ljudima da probude uspavani potencijal. Ova tehnika se smatra jednom od najjačih i najbržih tehnika samorazvoja te se iz tog razloga još i naziva Kraljevskom pranajamom.
U mnogim kulturama svijeta zmija se smatra simbolom Kundalini i pobjede nad patnjom i preprekama uma. Kada se izvodi ova pranajama, širenje uma i buđenje uspavanih dijelova mozga se osjeti kao kukuljica kobre koja se dahom širi oko vas.
Tehnika Kobrin dah svjesno aktivira Kundalini i pinealnu žlijezdu oslobađajući vlastitu percepciju od okova društvenih normi i vlastitih ograničenja. Na ovaj način postajemo jaka i slobodna individua koja je spremna širiti svoju svijest prema neograničenim poljima mogućnosti. Kobrinim dahom budite uspavane dijelove u mozgu i ubrzavate svoju evoluciju. Prakticiranjem nekoliko minuta Kobrinog daha postiže se duboko stanje svijesti. Jedan udah i izdah ove pranajame je poput 12 mjeseci meditacije.

Inicijacije Kobrinog Daha


 1. Prvi stupanj Kobrinog Daha aktivira pinealnu žlijezdu i tzv. treće oko, budi seksualnu energiju i Kundalini. Daje jasnoću i objektivnost svijesti. Vi postajete promatrač događanja oko sebe.
 2. Drugi stupanj Kobrinog daha otvara niže čakre (prve četiri) i usklađuje muški i ženski princip energije u pojedincu.
 3. Treći stupanj Kobrinog daha otvara srčanu i grlenu čakru te se budi Kundalini.
 4. Četvrta inicijacija Kobrinog daha uči vas kako da ostvarite kontakt s učiteljem.


Utjecaj Kobrinog daha na svakodnevni život

Kada počnete prakticirati Kobrin dah, bit ćete u mogućnosti vidjeti svijet oko sebe na potpuno nov način. Težina i nesigurnost nestaju i dobivate novi polet za obavljanje svojih svakodnevnih aktivnosti i poslova. Omogućit će vam poboljšanje svojih međuljudskih odnosa i da se bolje brinete o okolini i prijateljima. Kobrin dah poboljšava memoriju i koncentraciju. Kobrinim dahom razvijamo i profinjujemo seksualnu energiju poboljšavajući i produbljujući odnos s partnerom/icom. Ova tehnika omogućuje da umjetnik postane bolji umjetnik, da liječnik bude bolji liječnik.


Gdje i kako naučiti Kobrin dah?

space
Svatko može dobiti znanje o ovoj tehnici i razviti se u savršeno biće. Cilj i pravo svakog čovjeka je da razvije svoj puni mentalni potencijal. Ukoliko prakticirate Program Božanskog Zdravlja barem 6 mjeseci, možete se prijaviti u Park Božanske Energije i biti inicirani u Kobrin dah. U ovu moćnu tehniku će vas uvesti Swami Urgaya. Za bilo kakva pitanja slobodno nas kontaktirajte telefonski ili e-mailom.
PrijašnjaSljedeća
www.divineenergypark.org

Kriya i kundalini yoga - pokazne vežbe - free


braćo i sestre, zeleo bih sa vama da podelim nekoliko korisnih linkova, a vezano ga gore pomenuto.
Ovaj tip, Anmol, je veoma iskren i dobra duša, jer ne drži ljubomorno svoja saznanja. Na njegovom YTube profilu cete naći pregršt vežbi za rad na sebi i to pogotovu kada su kriya i kundalini yoga u pitanju, kao i razne tehnike pranayama disanja (vatreni dah, kobrin dah, kapalabati, tantričke tehnike disanja za podizanje nivoa energije seksualne (kreativne) i druge pranayame.
A evo i njegovog sajta http://anmolmehta.com/.

Ja radim po njegovim uputima vec 2 godine...nemam reči...čovek je na mestu...samo gledanje onoga što objašnjava, i praktikovanje istog, je dovoljno za duhovno-telesni balans i osećaj blaženstva, mira, spokoja, i bezuslovne ljubavi iznad svega.
themajka.com
love

уторак, 08. април 2014.

DRUGA ČAKRA: MOĆ ODNOSA

Druga čakra je čakra partnerstva. Njezina energija počinje titrati i izražavati se u dobi oko sedme godine. U to vrijeme djeca počinju stvarati međusobne odnose s drugom djecom i odraslima neovisnije od svojih roditelja i kućnog okruženja. Kroz te prve međusobne odnose ona počinju razvijati svoju osobnost, stvarati veze i istraživati svoju moć izbora.
Mjesto: Donji dio abdomena do pupka.
Energetska veza s fizičkim tijelom: Spolni organi, debelo crijevo, donji kralješci,zdjelica, područje bedara, slijepo crijevo i mokraćni mjehur.
Energija veza s emocionalno/mentalnim tijelom: Ta čakra se podudara s našom potrebom za odnosima s drugim ljudima i našom potrebom da do određene mjere nadziremo dinamiku svoje sredine. Sve vezanosti pomoću kojih održavamo nadzor nad vanjskim životom, kao što su vlast, drugi ljudi ili novac, kroz ovu čakru pridružuju se našem energetskom polju i fizičkom tijelu.
Osnovne snage: Sposobnost i izdržljivost da čovjek preživi financijski i materijalno sam, te da se obrani i zaštiti; instinkt «borba ili bijeg»; sposobnost preuzimanja rizika;sposobnost brzog oporavljanja od gubitka, bio to član obitelji, partner, neka svojina,zanimanje ili financije.
Sveta istina: poštujte jedan drugoga.
transformacijasvijesti


MEDITATIVNO USKLAĐIVANJE SAKRALNE ČAKRE: 

Legnite na leđa i sklopite oči. Opustite sve mišiće svoga tijela. Osjetite svaki udah i izdah. Položite dlanove ispod pupka, na sredinu trbuha i osjetite kako se on diže i spušta tijekom disanja. Usredotočite se na to da pri udahu uvlačite ''pranu'' te da ona pri izdahu struji kroz sakralnu čakru. Pri svakom udahu si predočite kako iz vaših dlanova polazi narančasta energetska struja u donji dio tijela. Zamislite najprije malu, iscjeljujuću energetsku kuglu od narančasta svjetla, koja potom postaje sve većom i širi se cijelim tijelom. Zamišljajte to tijekom najmanje sedam udaha i izdaha. Nakon toga stavite dlanove na pod i ostanite još neko vrijeme ležati kako biste osjetili djelovanje vježbe.


Alternativna imena:

Tantra: Adhishthana, Bhima, Shatpatra, Skaddala Padma, Swadhishthana, Wari Chakra

Vede: Medhra, Swadhishthana

2. čakra - (Swadhisthana) - sakralna čakra

Sakralna čakra je poznata i kao seksualna čakra, ima svrhu da nam ostvari uživanje, želju za biološkom reprodukcijom i seksualnost. Područije druge čakre utiče na našu kreativnost, samo-ostvarenje i posvećenost ciljevima. 

2.čakra

Swadhisthana čakra prikazana je sa 6 latica kojima pripadaju slogovi "bam", "bham", "mam", "yam", "ram" i "lam". Središnja mantra ove čakre je VAM. Pripadajući simbol je lik mladog mjeseca. Swadhisthana je narančaste boje.

1. Povežite se s elementom vode. Odlazite redovito na plivanje i uživajte u toplim kupkama. 
2. Nosite narančaste odjevne predmete i stan opremite narančastim materijalima i cvijećem. 
3. Pijte dovoljno tekućine (najmanje dvije litre na dan; vode ili prirodnih čajeva) 
4. Samoglasnik ''o'' potiče drugu čakru. Sjednite uspravno, duboko udahnite kroz nos i s izdahom neka se oglasi ''o''. Tu vježbu izvodite oko pet minuta na dan. 
5. Pođite na ples. Osobito ples u paru, poput tanga ili salse, ali i trbušni ples jer potiču energiju sakralne čakre. 
6. Slušajte orijentalnu glazbu ili klasičnu (Bach i Vivaldi) 
7. Šećite pod mjesečevom svjetlošću, meditirajte uz muziku ''šum mora'' 

ETERIČNA ULJA - sandalovina, mira, gorka naranča i papar aktiviraju drugu čakru. Neka 3 do 4 kapi na dan ispari na mirisnoj svjetiljci ili ukapajte nekoliko kapi izmješanih s mlijekom u toplu kupku. 

DRAGO KAMENJE - Odaberite intuitivno jedan od slijedećih minerala: tigrovo oko, zlatni topaz, crvenkasti turmalin, žad, hijacint, vatreni opal, koralji, aventurin-sunčani kamen. Koristite ga za masažu dlana ili ga nosite na prstenu ili lančiću oko vrata. 

AFIRMACIJE - više puta na dan ponavljajte jednu od slijedecih rečenica (osobito prije spavanja). Govorite te informacije polako i opušteno najmanje deset puta; 
- spajam se sa stvaralačkom energijom 
- s ljubavlju prihvaćam svoje tijelo i svoju spolnost 
- život je božanski dar u kojem smijem i želim uživati 
meditacija-yoga.com
PRVA ČAKRA: PLEMENSKA MOĆ

Energija sadržana u prvoj ili plemenskoj čakri je plemenska moć. Riječ pleme nije samo sinonim za obitelj nego arhetip i kao takav ima značenja koja su iznad uobičajenog određenja. Ona predstavlja našu vezu s tradicionalnim obiteljskim vjerovanjima koja podupiru oblikovanje identiteta i osjećaj pripadnosti skupini ljudi na nekom zemljopisnom području.
Mjesto: Osnova kralježnice (na trtičnoj kosti).
Energetska veza s fizičkim tijelom: Kralježnica (leđna moždina), rektum, noge,kosti i imunološki sustav.
Energetska veza s fizičko/mentalnim tijelom : Prva čakra je temelj emocionalnog i mentalnog zdravlja. Emocionalna i psihološka stabilnost nastaje u obitelji i ranoj društvenoj sredini.
Osnovni strahovi: Strah u svezi preživljavanja, strah od napuštanja skupine, te gubitak reda.
Osnovne snage: Plemensko/obiteljski identitet, veza, plemenski kod časti. Oslonac i odanost koji daju čovjeku osjećaj sigurnosti i povezanosti s fizičkim svijetom.
Sveta istina: Sve je Jedno. Osjećaj herojstva i plemenskog jedinstva, uz podršku iznenadnog porasta zaposlenosti, povratio je ponos, moć i čast svakom članu plemena.
transformacijasvijesti
Vježba za prvu čakru: MOOLA BANDHA
Sjednite u bilo koji udoban položaj za meditaciju, primjerice u položaj lotosa. Zatvorite oči i opustite cijelo tijelo. Osvijestite prirodan proces disanja. Usredotočite svjesnost na rodnicu pa počnite stezati to područje povlačeći mišiće zdjeličnog zida prema gore i opuštajući ih. Nastavite u jednoličnom ritmu, s normalnim disanjem. Nakon toga polako stegnite iste mišiće i zadržite ih tako. Budite potpuno svjesni senzacija u tijelu. Zatim stegnite još jače, ali tako da ostatak tijela bude opušten. Polako opustite mišiće. Ponovite 10 puta. Nemojte izvoditi za vrijeme m.ciklusa.
Točka stezanja je kod grlića maternice, gdje maternica prelazi u rodnicu. U početku će se analni i urinarni sfinkteri također stezati, ali kako se s vremenom razvijaju osviještenost i kontrola, osjećat će se samo jedna točka. Ova vježba stimulira živce karlice, osnažuje urogenitalni sustav
Sensa