субота, 04. јул 2015.


HRISTOVA PORUKA ZA SVA VREMENA

January 6, 2013 - 20 Comments

Jedan od najočitijih pokazatelja (ako ne i najočitiji) nečijeg istinskog duhovnog rasta i napretka, svakako jeste to da prestaje za “izbavljenjem” tragati spolja, van sebe, napokon jasno spoznajući tu nepobitnu činjenicu da onaj konačni Odgovor svoje i sveukupne egzistencije stoji u samom Centru njegovog sopstvenog bića …čekajući da, upravo tu, bude i konačno percipiran odnosno Spoznat.
U tom smislu, stalno iščekivanje novih i novih “utešnih poruka” od strane ma kojih spoljašnjih izvora, koje nam ušprica(va)ju onu “očajnički neophodnu dozu” podmirenja naše dnevne, ili višednevne, nasušne potrebe, u potpunosti nas karakteriše stanjem i statusom kakvog nesretnog ovisnika o, u najmanju ruku “lakim”, drogama; ili, ako bismo ipak hteli donekle ublažiti ovu konstataciju – sasvim podsećamo na dete, odojče, koje vapi za majčinom dojkom, koja je u tom periodu njegovog postojanja – “sav njegov svet”!
E sad, u kojoj meri se neko od nas, ali iskreno!, (ne)može prepoznati u ovom gornjem navodu, u toj meri mu može biti jasno gde se zaista trenutno nalazi: da li je još uvek “goluždravi ptić” koji se grčevito drži “sigurnosti gnezda i roditeljske porcije hrane”, ili je zrela, stasala i samosvesna jedinka, u potpunosti otvorena za sve ono što joj život sprema i donosi a pre svega u cilju njenog sopstvenog rasta i razvoja i iskustva realizacije samih vrhova onih konačnih potencijala svoga bića i najviše sopstvene dobrobiti.
Da bi se dakle zaista Odraslo, treba se pre svega, i nakon svega, okrenuti SEBI – istinskom poniranju u dubine svoga sopstvenog bića – i biti iskreno posvećen tome. U protivnom …bićemo i ostaćemo uvek-podložno-oruđe beskonačnih manipulativnih igara kojekakvih “belosvetskih muljatora” (kako to neko ovde već reče) i manipulatora, a pre svega ovog, našeg sopstvenog, beskrupuloznog i nemilosrdnog Uma.
Dakle istinski Rad-na-sebi, pre svega, nužno podrazumeva ono što nazivamo meditacijom, kontemplacijom …odnosno – “druženje sa Istinom” svoga sopstvenog Bića. I, s tim u vezi, nemam ni najmanje sumnje da nam je, uvek!, neuporedivo iskreniji prijatelj i dobročinitelj onaj ko nas “Uči pecanju”, nego onaj ko stalno doliva “ulje na vatru” podgrevajući nam nade za “Obećanom porcijom ribe”! Naša probuđena svest (ako je zaista probuđena – da li je? :-)) više ne treba praznih obećanja, ne potrebuje više mrvica “hleba i igara”, već obilje konačnog sazrevanja rajskih plodova Sopstvenog razvoja i postignuća. Stoga upravo u tom smislu, i kontekstu, treba pristupati i vrednovanju samih “poruka”.
Imajući sve navedeno u vidu, ovim putem šaljem duboku zahvalnost Vesni M. na podsećanju jedne divne knjige, autentične Hristove Objave, koja iako je zapisana pre više od dve decenije, ni najmanje ne gubi na snazi i svežini iznetoga već naprotiv! Stoga, prosto osećam za svoju obavezu da, radi svih onih koji prate ove stranice a nisu ranije imali kontakta sa ovim što će dole pronaći, postavim kompletno preuzeti tekst sa Vesnine stranice.
Uživajte u Poruci, i neka vam svima bude inspiracija – ne za daljnje stagniranje i umrtvljavanje u stalnom iščekivanju “hrane” i spasa od negde spolja, već za istinsko poniranje ka Izvoru celokupnog postojanja u dubini svoga sopstvenog bića. Jer jedino TAMO jeste naš istinski Dom, naše istinsko izbavljenje i Smiraj, i istinsko Obilje svega postojećeg…
–  –  –

IZ KNJIGE “NOVA UCENJA ZA COVECANSTVO KOJE SE BUDI” HRIST – Preko Virdzinije Esen:

Ovu knjigu sam pročitala davne 1990. god. i na mene je ostavila jak utisak. Sadržaj teksta iz knjige je ostavio dubok trag na moj život i raznmišljanje. Naišla sam posle mnogo godina na tekst koji me podsetio na nešto poznato, ali se nisam mogla setiti gde sam to pročitala, a bilo mi je tako poznato. Vrtila sam se, tražila po internetu, ali bezuspešno. U jednom trenutku mi sine u glavi da ja tu knjigu imam i da sam je davno pročitala…  Potražila sam je izmedju ostalih knjiga i na moju veliku radost shvatila da je to to. Evo izvukla sam/prekucala iz knjige jedno poglavlje za koje mi se učinilo da je dobro došlo svima i da je vrlo primenljivo, naravno za one koji žele. Uživajte…
KORIŠĆENJE UNUTRAŠNJEG VODIČA – Glava V
“Neka ovde bude istaknuto da u svakom svemiru zauvek važe sve božije zapovesti, a posebno ona koja kaže NE UBIJ! Ništa se nije promenilo. Ali, čovečanstvo kao grupa nije izvršavalo ove direktive. Pošto toliko mnogo ljudi nije obratilo pažnju na stare zapovesti da vole Boga svim svojim srcima i da vole svoju braću i sestre kao same sebe, hajde da sada ponovo pretresemo značenje ovih zapovesti za moderno doba. – VOLI BOGA – Ovo znači da moraš da veruješ da postoji sila, energija ili svetlosno biće koje poseduje strahovite moći koje su izvan tvog razumevanja. A pošto te je ovo biće stvorilo, moraš da mu dopustiš da vodi tvoje iskustvo u životu u skladu sa Božanskim planom koga ti možda istinski ne razumeš. Jednom rečju, moraš da budeš voljan da ČVRSTO VERUJEŠ da postoji plan za tvoj povratak Bogu i da se tog plana moraš držati u svim vremenima. Nemoj sebe mučiti sa pitanjima zašto si se odvojio od Boga. Bez obzira kako se to dogodilo, znaj da ti je sve oprošteno i da si oslobodjen svake krivice u vezi sa svojim prošlim delovanjem. Ipak, ovu milost i oslobodjenje od negativnih efekata prošlih dela možeš da vrednuješ samo ako promeniš svoj stav i ponašanja prema sebi i drugima. Ukoliko ti sam ne preduzmeš akciju, ovaj dar milosti nema nikakvog značaja. VOLI SVOJU BRAĆU I SESTRE KAO SAMOG SEBE. Ovaj iskaz znači da SVAKI od vas mora da voli samog sebe kao tvorevinu Jednog Izvora. To jest, tvoja duhovna svesnost mora reći da si više od pukog fizičkog tela i od ličnosti koju zoveš “ja”. Tvoja svesnost ne dolazi od neke egoistične ljubavi, nego od duševne prirode koja zna da Bog živi unutra i da mora da se izrazi. Pomoću ovakvog prihvatanja samog sebe, možeš svoju braću i sestre da voliš na sličan način. Ne pokušavaj, medjutim, da voliš drugo ljudsko biće iz pozicije svog izopačenog licnog ja. Ako nije vodjena od strane duše, ličnost ne može istinski da voli. Ona može samo da teži da poseduje, da kontroliše ili da druge koristi za svoje potrebe. Tvoj najveći izazov danas jeste da pronadjes mnoge nivoe samog sebe – posebno onaj životni duhovni nivo – a onda da obavljaš unutrašnje istraživanje, čišćenje ličnih karakteristika koje leže neistražene u nesvesnom zapisu svega što si ikada doživeo. Ovi tvoji iskreni aspekti te, na žalost, često sprečavaju da potpuno saradjujes sa sopstvenom dušom. Od tebe se, prema tome, traži da napustiš sve ono što unutar tvoje ljudske ličnosti stoji na putu istinskoj spoznaji samog sebe kao svetlosti, kao svojstva duše koja postaje sve svetlija. Ovo čišćenje je nešto više od pukog odlaženja psihologu, svešteniku ili savetniku i “dobrog prilagodjavanja”.
Ovaj proces zahteva saradnju sa tvojim sopstvenim unutrašnjim učiteljem, koji zna šta treba. Tvoj put je jedinstven i tvoj unutrašnji učitelj poznaje tvoje posebne lekcije. Uradi ono što on od tebe zahteva. Ne kažem da ti i druga ljudska bića ne mogu pomoći u ovom procesu, zato što ima mnogo iscelitelja na zemlji. Izaberi jednog od njih koji zna da psihologija znaci proučavanje duse, a ne samo ljudske ličnosti. Ono što hoću da istaknem je da se od tebe traži da učis kako bi spoznao samog sebe uz pomoć onog svog dela koji nije zaboravio da te je Bog stvorio…a taj deo tebe je tvoja duša. Tvoja niža ličnost nije spoznala i prepoznala Boga i ona se mora podvrći cilju kome teži duša. Bilo koje lečenje ili umetnost isceljivanja koja ne započinje od tačke gledišta da te je Bog stvorio, promašiće tebe. Bićeš necelovit ako tvoja duša ne bude aktivna u tvom životu.Tvoja duša je tvoj ključ za sreću. Nikakav drugi odnos ne može da zadovolji. Ako želiš da budeš istinski radostan, ne možeš da se skrivaš od samog sebe, niti da ignorišeš ono što zaista jesi. Kada se budeš složio s tim da si duša koju je stvorila moć koja je izvan domena shvatanja tvoje smrtne ličnosti, moć koja te nosi ka široj ljubavi i radosti, tada će započeti proces isceljivanja. Počećeš da osećaš mir. Kada se konačno izlečiš od neverovanja i ograničenosti u vezi sa istinom ko si i šta si zaista, život će ti se izmeniti. I tek ćeš onda da voliš svoju braću i sestre kao samog sebe, zato što su ti oni slični u Duhu. Sigurno ne kao ličnosti, ali u Duhu. Samo onda kada budeš mogao da voliš i odaješ počast ostvarenju Oca/Majke u samom sebi, samo tad možeš sa sigurnošću reći da voliš i drugo ljudsko biće. Da li shvataš? Prema tome, traži samo one terapeute koji su se i sami izlečili i koji ti budu došli iz tog unutrašnjeg prihvatanja samih sebe kao Božijih ostvarenja. Tek onda će moći da te vole i budu uzor za ono zbog čega sam i došao da te podučavam. Kako ćes da prepoznaš ove terapeute? Dragi moji, vaša duša će vam biti u tome vodič svojom osetljivošću. Neka vas na tom putu vodi ovaj unutrašnji učitelj, intuicija ili Božiji vodič. Kada konačno odlučiš da sebe spoznaš kao stvorenu dušu, što uistinu i jesi, bićeš doveden u kontakt sa svima onima koji će ti poslužiti da se potpuno i bogato razviješ. Na Zemlju si došao kako bi živeo na nivou razumevanja koji pripada tvojoj duši. Kada se ovo dogodi, ti ćeš biti Božiji mir, a ova planeta će se preobraziti zarom tvoje svetlosti. “Blagosloveni su oni koji su žedni” – može ovde da se primeni. Žedj da se postane stalna svetlost sveta, a sve ostalo ce biti tome dodano. Da li si voljan da započneš ovu potragu? Ako je tako, moje srce je otvoreno da ti pomogne. Imaćeš snažne partnere na putu kroz dubine ovog ispitivanja. Da bih ti osigurao apsolutni uspeh u pronalaženju cilja kome teži tvoja duša i u izražavanju toga, daću ti savršena uputstva za izvodjenje ovog božanskog ispitivanja i ohrabriću te da prihvatiš odgovornost za upotrebu ovih uputstava. Korištenje ovih uputstava je ono što će ti otvoriti vrata ka preobraženom životu. Molim te da najpažljivije slušaš dok budem pravio pregled ovih uputstava kao instrumenta za postizanje Božije svesnosti, za postizanje prosvetljenja.
HRIST O MEDITACIJIDa bi stupio u kontakt sa živim Bogom unutar sebe, moraš da svakog dana odrediš utvrđeno vreme za slušanje. Ovo iskustvo tihog slušanja nazvao sam meditacijom. Prema mojoj definiciji, molitva je traženje od Boga da učini neke stvari u tvom životu i zahvaljivanje Bogu za taj dar. Meditacija je slušanje, što znači jedan različit proces. Pošto priznaš da pripadaš Božijoj svetlosti, bez obzira kakvo joj ime daš, nema više nikakvog programa rada. A onda pozovi svetlost, ili Hristovu Svest, da bude s tobom. Da bi mogao da je primi, tu svetlost svako mora da traži. Pošto si se okružio Božijom svetlošću i ljubavlju, jednostavno mirno sedi da bi čuo, preko unutrašnjeg glasa, šta ti se prenosi. Mnoge ljude zapadne kulture privukle su istočnjačke religije zato što one znaju i posebno podvlače kako da se stiša um. One znaju kako da se čovek smiri i da sluša. Vitalno je, dragi moji, da se steknu takve navike. Zato i tražim od vas da svaki dan sedite mirno, po mogućstvu u isto vreme, da bi ste uspostavili kanal za povezivanje sa sopstvenom Dušom, a onda i sa Bogom. Pošto navika igra veliku ulogu u tvom životu, koristi je da bi izgradio ono što je dobro za tebe. Odvoji vreme za traženje nečega od Boga od vremena za slušanje šta će Bog da ti kaže. To su dve različite stvari. Reč „meditirati“ koristim u smislu slušanja Boga. Ovde, takođe, može da se koristi i reč kontemplacija. „Budi miran i znaj da sam ja Bog…“ – je način kako je to ranije opisano u Bibliji.
Ono što se zove meditacijom, kontemplacijom ili unutrašnjom smirenošću, aktivnost je koja je stara kao i sam ljudski život. U stvari, to je počelo kao dar onima sa individualizovanim dušama, tako da su mogli da ostanu u kontaktu sa Prvim Uzrokom, istovremeno živeći u materjalnom fizičkom svetu. Meditacija je, tako, prvobitni način na koji je ljudsko biće moglo da nađe smirenost uma i vezu sa ljubavlju, svetlošću i duhovnim izvorima koji su dostupni pojedincima koji traže sveto vođstvo… istinsku spoznaju životnog plana i usmerenja.
Meditacija započinje jednostavnim aktom zaustavljanja svakodnevnih aktivnosti i mirnim sedenjem, sa pozdravljanjem ili molitvom punom ozbiljnosti i poštovanja prema Bogu, u umu i srcu. Kombinovano sa smirenjem uma prirodnim činom dubokog disanja sve dok se ne postigne stanje opuštenosti, ovo dovodi do mesta na kome može da se spozna Bog. Božija priroda ne može da prodre u zaposleni um… ona dolazi samo smirenom umu, voljenom srcu i opuštenom telu. O tome govore sve religije, uključivši i hrišćansku BIBLIJU.
Pozdravljajući Boga u ljubavi i poštovanju, dozvoljavajući opuštanju da se produbi uz pomoć deset ili petnaest dubokih udaha i izdaha i puštajući poslovne detalje života da odu, pomičeš se na smireno i osvežavajuće mesto. Ako bi um insistirao na pokušaju da ti skrene pažnju, jednostavno usmeri pažnju na disanje, na udisanje i izdisanje. Dah je ono što povezuje tvoju životnu nit sa Tvorčevom prirodom, sve dok si ovde, u fizikalnosti mesa. Diši. Diši duboko i oslobodi sve misli od svega, izuzev Boga i ogromnog kosmosa u kome postoji život u bezbroj oblika i eksperimenata. DIŠI. Ovaj jednostavni akt može se obaviti bilo gde, u bilo koje vreme i pod bilo kakvim okolnostima. Tu nema ničeg misterioznog. Sve ovo vreme ti to nesvesno radiš. Dišući sa pažnjom usmerenom na to, svojoj duši dozvoljavaš pristup do svog uma i srca, dopuštajući da u tvoje doživljavanje uđu svesnost i jasnoća. Dah je Božji dar tvome telu u trenutku rođenja. Taj ti je dar na raspolaganju da ga koristiš sve dok ga ne vratiš u onom trenutku koji zoveš smrću. Čitavo tvoje postojanje zasnovano je na činu disanja. Koristi ga onda svaki dan – i svesno – da bi te dovelo istinskom domu, Roditelju–Svih–Nas. Na ovaj način ponovo uspostavljaš vezu svoga uma sa Izvorom koji te uvek voleo, koji će te uvek voleti i koji ti je dao ovu jednostavnu proceduru da se podsetiš i uklopiš u onu bezuslovnu ljubav, za kojom čezneš u srž svog bića.
Ova je ljubav jedina istinska stvarnost.
Upravo onako kao što imaš svoj kućni telefon da bi mogao da zoveš i druge ljude na zemlji, ili da bi oni tebe mogli da pozivaju, tokom ovog mirnog vremena meditacije možeš da se povežeš sa Izvorom, da bi spoznao najviše i najbolje rešenje za bilo koju životnu okolnost. Ovo rešenje će biti u najboljem interesu i tebe i planete. Budi siguran da je ovaj urođeni dar dat svakoj pojedinačnoj Duši milionima godina ranije ovde, na Zemlji. Takođe znaj, i bez pitanja, da je tvoj slobodni izbor da prihvatiš Boga istovremeno i tvoj konopac za spasavanje vezan za istinu, tvog pomoćnika u svim situacijama. Niste ostavljeni bez utehe, dragi moji, ali to je nešto što morate da želite da imate i šta morate da tražite. Zar to nije jednostavno. Ako bi skapavao od gladi ili žeđi, šta bi učinio? Nadajmo se da bi zatražio pomoć, ako ne možeš sam da dođeš do hrane i vode. Time što tražiš automatski ti se daje naša pomoć. Kao upravljač ovog života koji vodiš na Zemlji, možeš da tražiš ili da ne tražiš pomoć, po svojoj želji. Ali, još jednom te uveravam – i to sa najdubljim uverenjem – svaka reč usmerena ka Bogu, vatreno i jasno, biće čuta. Ako, na primer, u molitvi svakodnevno usmeriš pažnju na čežnju svog srca tokom 21 do 30 dana, možeš da budeš siguran da će se ono za šta se moliš ispoljiti osim ukoliko ne odbiješ da uradiš svoj deo posla, da bi se postiglo ono za šta je potrebno da preduzmeš akciju sa svoje strane, ili ukoliko ispunjenje tvoga traženja izraženog u molitvi ne bude štetno delovalo na model tvoje Duše. A ne možeš da tražiš ni da se ošteti neko drugo ljudsko biće radi tvog interesa, naravno, ukoliko ne želiš da se povežeš sa crnim silama koje će ti hitro pomoći da postigneš cilj, a cena za to biće – tvoja Duša. Ima ih mnogo na Zemlji koji su svojom direktnom saglasnošću ili lenjom kapitulacijom svoje unutrašnje mudrosti, na žalost, baš to uradili. Pa čak i ovakvo skretanje s pravog puta može da se oprosti i Duša može da se vrati miru i svetlosti iskrenim poštovanjem Boga i volje da se ima ljubav umesto moći. Ovo je prastara tema oko koje čovečanstvo vodi borbu. Posedovanje moći mnoge Duše vuče ka pogrešnom verovanju da je to najvažniji aspekt života. Ali, sićušna potreba ličnosti za moći je zamena za Božju moć i nikada ne može da donese zadovoljenje, pa čak i ako se privremeno dokopa takve moći. Postoje mnogi koji ovu lekciju moraju da nauče na bolan način. Jedina istinska, bezbedna moć, jeste Božija moć. Kada ovu moć dozovete u svoj život, otkrićete sigurnost za kojom ste žudeli i biće vam data moć da ispunite želju Duše koja voli. Božija moć koja se ispoljava kroz vas kao kroz kanal svetlosti i mira, najveći je mogući doživljaj za ljudsko biće. Sa ovim čistim motivom život će ti postati nebeska ravnoteža ljubavi i mudrosti, svojstvo koje je namenjeno tvojoj vrsti. Molim vas, okrenite se sunčevoj svetlosti ovog novog vremena, napustite magloviti dan zbrke i ostavite ga iza sebe. Imate pravo da živite pod toplinom i vitalnošću direktnog Božijeg usmeravanja na ovoj zemlji, a takođe i u večnom, neprekidnom životu koji se nastavlja posle ovog zemaljskog. Nemate nikakve potrebe da se odlučite za nešto manje, sada, kada znate istinu! Ja mogu samo da vam vatreno savetujem da postanete kontemplativna osoba i dosledno meditirate, zato što samo tkivo zemaljskog postojanja zavisi od toga da li će se, ili ne, većina ljudskih bića svakog dana okrenuti Bogu radi vođenja, usmeravanja i duhovne revitalizacije ljubavi i mira. Kad vas opkoljava zemaljska negativnost, kako da se drugačije osvežite i svakodnevno duhovno hranite? Meditacija deluje! Molim vas, radite je sećajući se Boga. Dozvolite mi da vam ovo ponovim, kako bih podvukao važnost meditacije. Postoje mnogi stilovi ili oblici meditacije, a najjednostavniji koristi disanje da smiri um, dok se opuštaš u unutrašnji mir i puštaš da otpadnu zemaljske vezanosti. Tvoja Duša biće ti vodič. Vodiči ti mogu biti i mnogi duhovni vodiči, učitelji ili majstori svetlosti koji služe čovečanstvu na Zemlji, a to lakše mogu da učine ako sam opustiš svoje telo i um. Tražeći unutrašnjeg vodiča, u svojoj unutrašnjosti, primaći ćeš se najvećoj povezanosti mogućoj za tebe. Najmanje što možeš da učiniš jeste da počneš odmah i to tako što ćeš da mirno sedneš, voleći Boga svim srcem, i duboko dišeš sve dok brige ne otpadnu. Ovo je jedan prirodan proces, star koliko i sam život. Ovaj proces je siguran, pod uslovom da se uvek držiš ovog metoda. Svoju meditaciju započni tako što ćeš priznati da pripadaš Hristovoj svesti, tražeći da sa tobom budu čista svetlost i Božija ljubav. Ako ikada dođeš u mentalni kontakt sa nekim ne-fizičkim bićem (čak i sa mnom), izazovi ga pitanjem: „Da li pripadaš Hristovoj svesti?“ Svako ne-fizičko biće ili vibracija mora da na ovo pitanje istinito odgovori. U to možeš da se pouzdaš.
ALI TI MORA DA POSTAVIŠ PITANJE! Bića svetlosti radosno će da odgovore na njega. Ako bi, u retkim slučajevima, negativno biće pokušalo da stupi u kontakt sa tobom, a ti ga izazoveš pitanjem: „Da li pripadaš Hristovoj svesti?“, slediće ili tišina, ili oštroumna diskusija kojom izbegava odgovor „Da“. U takvom slučaju jednostavno insistiraj da se ova energija udalji, i ona će to učiniti. Oni koji vole Boga čistom duhovnom namerom i koji su mu lojalni retko uznemiravaju negativni uticaji. Oni koji još uvek skrivaju strah, ljutnju, strast ili potrebu za vlašću nad drugima mogu sebi da privuku ovakva svojstva. Ako se, iz bilo kog razloga, tokom meditacije budeš osetio nelagodno, jednostavno prizovi Hristovu svest pozivanjem Isusa ili Arhanđela Mihaila da ti dođu. Budi siguran da će ti oni i doći, ako je svrha tvoje meditacije da budeš još jedna stepenica na putu ka Bogu. Uvek slušaj šta ti dolazi tokom ili posle ovog vremena smirenosti. Onda kad se svakodnevno vežbanje uspostavi kao središna tačka, Božija moć će ući u tvoj život u onoj meri u kojoj je tražiš i prihvataš. Ako dosledno ispunjavaš svoju obavezu, ne preko noći, ali tokom određenog vremena, život će ti se izmeniti nabolje, ako dozvoliš da te vode Božije sile. Neće ti se izmeniti samo život, nego će se poboljšati čitava planetarna svest. Poboljšanjem male uloge koju ti igraš i širenjem tog tvog ličnog mira na druge, oni će se takođe zagrejati i vaše zajedničko učešće zaista može promeniti stvari. Uživaj u svom vremenu namenjenom meditaciji, molitvi i kontemplaciji. Bog ti je dao to vreme. A možda će tvoj primer mira i ljubavi da podstakne i mnoge druge na ovu aktivnost koju ti preporučujemo ovde na Zemlji, kao sredstvo za tvoje i planetarno izlečenje. Svi veliki sveci i mudraci koji su smireno slušali imali su mistična iskustva, što je druga reč da direktnu spoznaju Boga. I ti možeš da imaš ovo iskustvo. Uistinu, ovaj je proces tvoje stepenište na putu ka osvetljenim holovima svesti Duše. Dragi moji, pridružite nam se na tom putu. Mi vas očekujemo. Meditirajte svakodnevno 20 – 30 minuta. Činite to sećajući se Boga, koji čeka da prihvatite ono ko ste i šta ste. Neka ovo bude vaš dokaz ili demonstracija da ste spremni da budete vođeni. Dok mirno sedite, vi zapravo u sebi uspostavljate jaku svetlost, a potom izgrađujete svetlosni zrak između tela i Duše. Posle otprilike jedne godine, koliko je obično potrebno da se uspostavi komunikacija sa Dušom, možete da mirno sedite i budete vođeni sa nivoa Duše (ili vašeg „višeg ja“) koja je putem mentalne telepatije u kontaktu sa mnom i drugim svetskim duhovnim učiteljima. Pošto se očistiš od svoje niže ličnosti i odlučiš da slušaš usmeravanja koja ti daje tvoja Duša, bićeš očišćen od svojih podsvesnih sećanja na bol, bes, lažna verovanja i zagušujuća ograničenja. Iz ovog velikog čišćenja proizaći će veliki mir. Očistivši se od pakla koji si iznutra nosio, tvoja ljudska ličnost će biti slobodnija da spozna i izrazi ono svojstvo duhovnog mira koji je izvan tvog sadašnjeg shvatanja. Da, svako ljudsko biće koje nije povezano s Bogom, okovano je onim paklenim negativnim mislima koje su mu dali roditelji i svi drugi koji su svoje mišljenje smestili u skladište sećanja malog deteta. Čak i duhovni ljudi imaju pogrešne informacije u svojim podsvesnim sećanjima. Do izlečenja ne može da dođe sve dok se ova sećanja iz podsvesti – ili skrivenog emocionalnog zapisa koji postoji ispod praga svesti ne pokrenu i ne očiste svetlošću. Moraš biti spreman da se odrekneš ovih lažnih verovanja, negativnih prepreka i ograničenja – bilo šta da su – i da ih predaš da bi duhovno izmenio svoje svakodnevno postojanje.”
Izvor sa stranice: http://vesnamihajlovicblog.wordpress.com/2013/01/05/iz-knjige-nova-ucenja-za-covecanstvo-koje-se-budi-hrist-preko-virdzinije-esen/

 Comments: 20

 1. Elvis 
  evo, baš idem meditirati; uz poziv i molbu svim Bićima Svjetla koja su spremna sa mnom sudjelovati u procesu moje vlastite izgradnje, pronalaska sebe i svojih Istinskih afiniteta koji jesu vrijedni i zaslužuju da budu osvješteni i realizirani…ja sam onaj koji traži i nalazi, koji traži i dobija, ja sam dobar, ja zaslužujem da se svaka moja dvojba riješi, ja zaslužujem da svaka moja bol prođe, ja sam onaj koji uči sebi dati radost i znat ću to cijeniti…kad zagrlim samog sebe bit ću spreman sve vas pogledati u oči…i neće biti straha i stida, neće biti neugode i nesigurnosti, neću glumiti hladnokrvnost i nedodirljivost…neće biti stida samo zato što stojim pred vama, neće biti nesnalaženja, neće biti osjećaja odbacivanja, neće biti….???…ajme meni, šta mi je?…što ovo pišem?….hm, što više uzlazim to mi je jasnije koliko sam nisko….a i to je dobro znati..vrlo dobro….odo’ ja sad disat i slušat….Hvala Alakh….namaste!
  • RADOST 
   I bi mu dano jer je povjerovao :)
   • Duša 
    Jedan suptilniji test i past će…
    Sve obečano i najavljivano u vezi uzašašča pretvorilo se u veliki FIJASKO.
    Pročitao sam bezbroj poruka i knjiga, pregledao stotine video sadržaja i povjerovao u toj mjeri da se na kraju osječam PREVAREN.
    I da, radio sam na sebi,trudio se entuzijastično, propovijedao…
    Nijedna poruka više se ne može smatrati autoritativnom.
    Prekršena su sva pravila komuniciranja.
    Sjetite se samo Aleksandra i njegovih 6 dana tame.
    Gdje su? Gdje je nestao on na svom forumu?
    I to bez obrazloženja.
    Nisam ovca, zahtijevam odgovor lišen sladunjavosti i onog “uskoro”…
    • Duša 
     I sve mi se više čini na krivim stranicama…
     • deniza 
      Hej Dušo, razumijem te…I ja sam se kao i mnogi koji čitaju ove stranice nadala nekim značajnijim znakovima promjene.Širila sam svoja uvjerenja prijateljima i sad se osjećam tako naivnom..a opet…. čujem jedan tihi ali uporan glas svoje duše koji mi govort da ne klonem.Stvari gotovo nikad nisu onakve kakve izgledaju u prvom trenu. Čini se da se ništa nije dogodilo? Pogledaj nebo.Pogledaj boju neba.Nebo se promijenilo.Hipnotizirana sam tom ljepotom.Neki zamjećuju isto, a mnogi i ne.Možda se onda promijenila moja percepcija? Nije li i to značajna promjena koja govori o širenju svijesti? Možda smo u očekivanju velikih događaja zanemarili one male,svakodnevne znakove, sinhronicitete, ljubaznosti,radosti…Ne mogu odustati od vjerovanja u ljubav i u raj koji ona donosi..Inaće, zašto dišem????
 2. Sandra Selma Sloboda 
  Savrseno!! Hvala Alakh :)
  • kukc 
   …poslala ti mailć al mi se vraća s one adrese :( , skyp u funkciji?
 3. lion 
  Pridruzujem se Sandri. Zaista Savrseno, u svakom pogledu.
  Nijedan duhovni tragaoc nije propustio priliku da naglasi vaznost utisavanja uma kroz meditaciju. Tko jednom udje u taj osjecaj tisine odmah spoznaje da je to jedino mjesto na kojem se uvijek moze pronaci dusevni mir i sreca.
  Svatko njeguje metodu koja mu najvise odgovara. Ja sam recimo primijetio da najdublje meditativno stanje postizem pomocu metode Roberta Monroa odbrojavajuci unazad pocevsi sa brojem sto (99, 98, 97 …).
  S vremenom je dovoljno odbrojavati recimo od pedeset, pa od trideset itd.
  Naravno preporuca se da je covjek odmoran prije meditacije kako ne bi zaspao.
  Takodjer je na samom pocetku meditiranja dobro potpuno opustiti tijelo, a to se najlakse postize tako da se umirimo i u mislima prijedjemo po vlastitom tijelu i opustamo dio po dio (moze se poceti od stopala pa prema gore).
  Interesantno je kako pri tom covjek uvidja da su mu dijelovi tijela u stvari ukoceni, iako npr. lezi na krevetu i uvjeren je da je opusten.
  S vremenom meditatnt pocinje osjecati svoje etericno tijelo kako se mreska i taj osjecaj je vrlo ugodan. Ovo opustanje tijela moze se izvoditi u bilo koje vrijeme i vrlo je relaksirajuce, recimo dok sjedimo u drustvu za stolom samo u mislima opustamo dijelove tijela.
  Nakon izvjesnog vremena u meditativnom stanju pocinje se gubiti osjecaj za tijelo, kao da postaje jedno sa okolinom i tad se kupamo u cistoj svijesti. Uobicajen je osjecaj levitacije, ne treba se uplasiti.
  Nakon toga samo sami odredjujemo granice ovisno koliko smo sposobni smiriti um i misli.
  To je otprilike moje iskustvo. Opet kazem sta je dobro za Murtu ne mora bit za Kurtu :)
  Nadjite metodu koja vam odgovara i svakako meditirajte kad god mozete.
  Ako netko ima slicnih iskustava rado bih citao o tome, a vjerujem da moze pomoci i onima koji tek pocinju sa ovom praksom.
  • Elvis 
   Rekao bih nešto o opuštanju tijela; nedavno sam rano ujutro, oko 5 sati, nakon dosta sjedenja i pisanja za kompom, jednostavno bio preumoran za meditaciju iako sam imao želju da meditiram pa sam odlučio leći i pokriti se. Bila mi je namjera tako ležeći odmeditirati koliko je moguće i pratiti disanje, utišati um pa onda opušten zaspati….bio sam pokriven dekom skroz preko uha, a onda sam malo po malo počeo primijećivati koliko sam zapravo zgrčen u nekim mišićima iako sam ležao potpuno ravno…na kraju sam se malo pomalo opustio toliko da mi je uho izvirilo van iz deke…imao sam osjećaj da sam se izdužio za par centimetara…i onda sam samo slušao srce kako kuca..bilo je dobro…..
   • lion 
    E, bas to :)
    I ja sam bio iznenadjen kad sam skuzio koliko sam u stvari ukocen i zgrcen vecinu vremena.
    Inace omiljeno vrijeme za meditaciju mi je prije spavanja.
   • lion 
    Ovaj filmic iz serije “Duhovna znanost” prigodno zgodno govori o meditaciji:
    • kukc 
     :)) a gdi ga najdeš?? mislim filmić, baš fora… idem probat… to sa 99…0
     Onaj sa zakrpama :/ , nekak mi slići 😉
     • lion 
      Hehe, ta animirana serija je, mislim, doprla do vise ljudi nego sve svete knjige zajedno :)
 4. Sanjasi 
  Pozdrav Alakhu!
  Zanimljiv tekst o metodi meditacije i zaštite po Isusu Hristu. Možda je bilo tako, a u stvari je to isto tako “kanalisovan” evanđelij na sličan način kao kod Jakoba Lorbera.
  A neču zasad ništa komentisovati, jer me svejedno raduje spomen na unutrašnjeg Učitelja, na slušanje Rijeći, na unutrašnju Svijetlo, o tome što smo zapravo … duše, o pomoči i Volji Boga Otaca preko Njegovog Sina … Kristusa. To mi je zasad dovoljno … svijest o potrebi po istinski meditaciji se na tom sajtu ipak diže. Zato ti mogu samo čestitati i ohrabriti, da tražiš dalje u toj smijeri.
  Preporučujem ti, da pogledaš na zapise Sant Kirpal Singha, koji se je školoval na kristjanskom koledžu u Indiji, a poslije sa stupanjem u penziju postao vodeči Učitelj, koji je učio vještinu istinske ParaVidije. U Njegovim knjigama je mnogo o tome što je zapravo učio Isus Krist. U Indiji je još živa hriščanska zajednica po Tomi, njegovom apostolu i govori se, da je Isus Krist radio sa njim. Dakle, u Indiji im hriščanski put nije tako nepoznat i imaju što tome pridodati. Preporučujem ti njegovu knjigu: God Power, Christ Power, Master Power. Jedan link do ove knjige:
  http://santmat-thetruth.de/index.php?option=com_book&book=3220
  Na istoj web site je još predavanje pod nazivom: Man, know thyself (kako doči do samospoznaje!) i ostali zanimljivi krači pamfleti:
  http://santmat-thetruth.de/index.php?option=com_content&task=section&id=3&Itemid=6
  Ovo su riječi i objašnjenja od živog duhovnog majstora, koji je dijelio i podučavao o istinski Kristosovoj Moči. Što je Kristusova Moč? Ovo je savršeni Vodič i Učitelj. O tome je Isus rekao po Mateju u kritiki farizejima i pismoukima (Mt 23, 1-36). Ovo svakako pročitajte u svom izvodu SP, da svahtite kakav Učitelj je bio poštovani Isus Krist.
  Namaste!
  • Alakh Niranjan 
   Pozdrav Sanjasi!
   Da, kao što je i rečeno – “Svako učenje je uzaludno dok se ne probudi unutrašnji Učitelj.” Stoga, svaki učitelj, i učenje, koji nas vode buđenju tog unutarnjeg Učitelja jesu pravi i istinski učitelj i učenje. Sve ostalo je sporedno.
   O Hristovoj svesti sam između ostalog pisao i ovde:
   http://apsolutnaistina.com/poucne-price
   Inače, jako lepo si komentirao na SaLuSu. Suština jeste u tome da mi trebamo (moramo!) prevazići Ego da bi realizovali svoju Istinsku prirodu. Drugog puta nema. E sad, pošto je on, Ego, “mašina” za proizvodnju želja i strahova (“Magnet čiji su polovi Strah i Želja”), jasno je šta nam je činiti a šta ne i koji je naš pravi put: svakako ne put zadovoljavanja želja (pogotovo onih nižih, svetovnih). Sve su to ustvari suptilne zamke uma koji bi da se mi nikada ne oslobodimo iz njegovog stiska. …Kao što je Ošo rekao: kada “ja” jeste, istina nije. Odnosno – kada “ja” jeste, On nije. Tog “ja” je NEOPHODNO prevazići, a to je nemoguće podilazeći mu na bilo koji način. …Mnoge su, i krajnje suptilne, zamke uma i samo ih veoma posvećeni tragaoci mogu sve osvestiti i nadići.
   Pravo pitanje jeste da li se mi želimo zadovoljiti mrvicama sa božanske Trpeze ili zaista čeznemo za realizacijom Beskonačnog Obilja svoje Božanske Duše? – Ako zaista čeznemo, onda treba odbaciti sve niže želje i stremiti Vrhovnom. …A tada nam sve ove priče i pričice (“obećanja”) o “uzašašću” postaju čak veoma smešne, i nalik na ono Isusovo kušanje u pustinji od strane đavola. Da, poenta i jeste u tome: Um nas svo vreme kuša (igrajući se prvo sa našim grubim pa potom sa sve suptilnijim željama), a mi “pucamo” uvek tamo gde smo najtanji.:-)
   Naš posao je Konačno Oslobođenje! Sve manje od toga nije vredno truda. To jeste jedino pravo Uzašašće, sve ostalo je zamajavanje.
   Sva slava Vrhovnom izvoru, i svim velikim učiteljima iz prošlosti i sadašnjosti koji su učili i uče povratku Tom Izvoru!
   Pozdravi svima! Držite se ispravnog puta, puta Istine, i želite jedino Beželjnost – ništa manje od toga. A sve ostalo šta bude, neka bude. …I, kao što je Mahaprabhuji rekao: “Ako ceo svet (želi da) tone u svojim karmama, neka tone. Ja ću da meditiram na Vrhovnog, i ako Oslobođenje bude – neka bude!” :-)
   • Duša 
    Uvijek pametan i iritantan.
    • Sandra Sloboda 
     Rekla bih prije mudar i produhovljen, a prije svega Probudjen :-) Hvala Alakh, dijelim s tobom stavove o Istini…to je Jedini ispravni (i moguci) put kojim idu oni koji su odabrali Uzasasce. A Istina zaista Oslobadja! Neka bude – i Bi :-)…tada ti sve postaje svejedno jer shvacas da je Sve – Jedno!!
     Ljubav
   • Sanjasi 
    Dragi Alakh,
    pogledao sam taj tvoj tekst o MahaPrabhuđijevih draguljima u kojem snosiš i stav o Hristovem stanju svijesti. Vrlo dojmljivo u kombinaciji sa znanjem Veda. Ne bih se što posebice izjašnjavao o Bhagavad-giti jer to knjigu kod nas ne slijedimo. Preporučujem pa ti dobar pregled na 11. poglavje ove dotične knjige u kojem se govori o transcendentalnem vidiku Božanske Moči Avatara Sri Krisne. Ta Moč Avatara nije tek tako i kad je potreba za pravdu, Gospodar tog Svijeta lično uputi svoju nutranju Moč na odabranog i vrijednog čovjeka, pravog slijedbenika Puta. Moj Učitelj pravi, da je sam Sri Krishna imao svog Učitelja kao što je imao Sri Rama drugog Učitelja i oba sta prakticirala savršenu jogu. No, bil pa sta kao pojedinca odabrana za sprovodjenje volje “Vrhovnog”. Teško je to posve jasno obrazložiti na linearan razumski način, riječi oko toga se več izmiču … bez nutranjeg iskustva se to ne svahča ispravno … nešto znam o tome, a prema tome što sam saznao od Učitelja se mi to čini več nedostižno, to nije crno bijeli svijet božanskih Moči. Oko toga se ne može sve prestaviti na dve strane … pro i contra, Svijetlo i Tama. Čak Sila Smrti, anđel Smrti je za na kraju nešto sasionosno … mora odrezati srebrnu nit duše od tijela. Samo je na nam, da smo na to spremni, da umemo umrijeti za vreme života (stanje povučene svijesti, samadhija), bitisati u Njemu, okupani sa Svijetlostjo, …
    Istinska uloga potpunog Učitelja je ipak nešto drugo kao što je uloga Avatarjev. Učiteljeva Moč je Hristova Moč, kao savršeni Vodič iz tamnice Okeana materijalnih Svijetova u viši Okean Ljubavi (Nebesko Carstvo!), nisu pravedniki nego moguče priče za Sile pravednosti. Ulogo pravde nije na Njihovim plečima … nipošto ne svahti ovo pogrešno. Može dati osudu a nije kao Sudija, jer onaj ko je iz njaviših Nebes je nad svima nadređen, čak je iznad Gospodara ovih Svijetova. Samo je pitanje kako ovi dvoje “sudjeluju” … to sta dva različita pola božanskih Moči. Komentirati ovo stanje na obeh polovima mi je več suvišno, jer sam samo običan sanjasi, učenik na Putu :). Duhovna staza i učenje o svemu tome je zaprepaščujuše iskustvo … trebat če ti dobar stomak ;).
    Da, ego svijest zaista magnetiše strah i želje, vezanosti i odvisnosti. To je uvijek borba s samim sobom i to je najteže. Nisu nam oni “vani” toliko u dušu teret kao naša sopstvena podsvijest, naš vlastiti manjkavi um, koji tako teško svahča izvan okvira fizičkih čula 😉
    Dobro, budi sretno i mir s tobom! :)
    Namaste!

Нема коментара:

Постави коментар